Holiday hours - Lịch nghỉ lễ Tết năm 2019

Holiday hours - Lịch nghỉ lễ Tết năm 2019

Dear our lovely students!!!

Vietnamese Department would like to advise students of our working hours during the holiday period:

Monday, 31 Dec 2018 - Tuesday, 1 Jan 2019 => Close for New Year Holiday 2019

Wednesday, 2 Jan 2019                                   => Re-open for working

Saturday, 5 Jan 2019                                       => Makeup time for 31 Dec 2018

 

Monday, 21 Jan 2019 - Sunday, 17 Feb 2019  =>Close for Lunar New Year Holiday 2019

Monday, 18 Feb 2019                                       => Re-open for working

  

We wish you and your family a joyful and successful New Year 2019!

............................................................................................................................................................

Kính gửi Các em sinh viên yêu quý,

Khoa Việt Nam học trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Tết 2019 như sau:

Thứ Hai, 31/12/2018 - Thứ Ba, 01/01/2019 =>  Nghỉ lễ Tết Dương lịch

Thứ Tư, 02/01/2019                                        =>  Hoạt động trở lại bình thường

Thứ Bảy, 05/01/2019                                      =>  Làm bù ngày 31/12/2018

 

Thứ Hai, 21/01/2019 - Chủ nhật, 17/02/2019 =>Nghỉ lễ Tết Nguyên Đán

Thứ Hai, 18/02/2019                                          =>  Hoạt động trở lại bình thường

 

 

Kính chúc các em và gia đình một năm mới thành công và hạnh phúc!