LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 - 2023

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 Chào đón các tân sinh viên Khoa Việt Nam học - Đại học Hà Nội