DANH SÁCH THI HẾT HỌC PHẦN - MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ THƯƠNG MẠI-18/11/2019

MÔN THI: PHÁP LUẬT KINH TẾ THƯƠNG MẠI Thời gian: sáng 8:00-9:30, ngày 18/11/2019 Phòng thi: phòng 708 C và phòng 402 E (Xem danh sách thi cụ thể ở file đính kèm)

Nam 3-CK-PLTMVN-18.11