DANH SÁCH THI CUỐI HỌC PHẦN 5B - NĂM THỨ 2 - NGÀY 29/11/2019

THI CUỐI HỌC PHẦN 5B Thời gian: 13:00 - 14:30, chiều ngày 29/11 Phòng thi: phòng 402 E và phòng 305 E (Xem danh sách thi cụ thể kèm theo)

Nam 2-CHP 5B-29.11