DANH SÁCH THI CUỐI HỌC PHẦN 1A ( End term test -1A)

DANH SÁCH THI CUỐI HỌC PHẦN 1A ( End term test -1A)

End term test 1A Time: 7h30-9h00 Room: 712 C-building (class 1V0419 & 2V0419), 716 C-building (class 3V0419 ), 406 E (class 1VTH19)

Nam 1-CK 1A-7.10.2019